MURAL SMART PARK | ATHENS

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ Στα εμπορικά κτίρια οι τοιχογραφίες, δημιουργούν προστιθέμενη αξία καθώς αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα τους συνεπακόλουθα την επισκεψιμότητα τους. Οι πελάτες τα επισκέπτονται για να θαυμάσουν τις τοιχογραφίες οι οποίες τους συναρπάζουν προκαλώντας συγχρόνως το ενδιαφέρον για αυτό που προσφέρει το εμπορικό κέντρο. Τα εμπορικά κέντρα αναγνωρίζουν την αξία των τοιχογραφιών καθώς προσελκύουν πελάτες, και αφήνουν τις τελευταίες να κάνουν τα υπόλοιπα.


WALLDEKO completed one of the largest outdoor murals on a shopping center, and the only public art project of its kind in Greece. The 5,300 square meters of murals were designed by Andreas C. Tsourapas and Christine Grek and were executed by Euthemio MaC and crew.
WALL DEKO came up with the design of the seven murals creating an art installation designed to reflect Smart Parks surroundings and company image and branding. The murals range from gigantic geometric black and white triangular mural to smaller ones incorporating the malls brand colors. So far the murals have attracted positive attention from the shop owners and visitors while adding vibrancy and excitement to previously uninteresting buildings. “The opportunity to work with WALL DEKO to create an unparalleled public art series is unique, says Romanos Savopoulos Marketing Manager of Smart Park, Reds SA , “The idea was to transform the not so attractive roof surfaces

of the seven buildings that were now made visible by the new construction wing housing our new shops .Now our shoppers can enjoy an engaging public art. The giant murals have created alot of excitement and positive energy . This project has reminded us how art can transform a space, encourage urban revitalization and become an economic stimulus.”
Smart Park, constructed by REDS one of Greece’s leading real estate development companies, covers some 70,000 square meters in the area of Yialou in Spata, about 20 kilometers east of Athens. Its situated next to the McArthurGlen designer outlet. Together, the two commercial and entertainment ventures cover a total area of approximately 110,000 square meters, effectively the largest commercial area in the country with more than 5 million visitors in 2019.

MURAL SMART PARK | ATHENS

MURAL SMART PARK | ATHENS Commercial buildings are becoming known for the murals themselves, creating added foot traffic to different shopping centers.

Customers come for the wall art, which fascinates them and sparks interest in what the shopping center has to offer.

MURAL SMART PARK | ATHENS Shopping centers are seeing the value of creating wall art, even if it doesn’t lead to direct monetary gain.

It’s all about drawing customers in and letting the murals do the rest.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS WALLDEKO is a creative Wall decoration company that paints Murals on Malls, Corporate Offices, Hotels, Coffee Shops and Restaurants, Schools, and Homes, to mention some of our areas of our Activity.

We are is an award-winning design studio that transforms spaces into vibrant, inspiring and unique places.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS At WALLDEKO we transform your ideas into Wall Murals. Whether you want an modern, edgy design or a subtle piece, WALLDEKO can custome make a Mural for your space to create an effective and inspiring Workplace.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS Wall Murals, are not only highly attractive, but also an endlessly versatile and an efficient way to decorate a space.

Wall Murals boost the energy of a space by adding dynamic visual interest and they are low maintenance.

MURAL SMART PARK | ATHENS Wall Murals can maximize a space and showcase your brand.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS At WALLDEKO we create Wall Mural which serve to clearly identify your company, your brand and create a connection with your clients.

Wall Mural is the perfect tool for making a statement about your brand.

MURAL SMART PARK | ATHENS By creatively depicting your company colors, brand imagery, and corporate values, a prominently featured office Wall.

Wall Mural can serve as a daily reminder of your company mission and bring your company culture to life.

MURAL SMART PARK | ATHENS Wall Murals can boost employee productivity and play a role in improving the overall feel of your office space, which contributes to a happier and more productive Workforce.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

At WALLDEKO we specialize in bringing corporate office spaces to life through elaborate and dynamic Wall Mural paintings.

MURAL SMART PARK | ATHENS These are created by a team of talented and experienced artists.

Give your corporate office a facelift and provide your employees with a creative and inspiring atmosphere.

MURAL SMART PARK | ATHENS Whether it’s for a new office space or a long-standing location, our curators provide beautiful designs for your next Mural.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS  At WALLDEKO we believe Wall Murals are important for three main reasons: They attract customers, express your business’s brand and aid in the visualization of Work culture and values for both employees and visitors.

Our creative process is simple, but it packs a punch.

MURAL SMART PARK | ATHENS It’s all about collaboration, creativity and being clear on what is delivered and when.

Our aim is simple, that working with us is a joyful process from start to finish.

MURAL SMART PARK | ATHENS If you want to learn more about our Wall Murals check out our web page where you can view some of our Work which we designed together with our clients our clients to create effective and inspiring Workplaces.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS At WALLDEKO, we love to paint on a large scale.

Hand-painting has the ability to bring an Office a Restaurant or an event to life.

MURAL SMART PARK | ATHENS It creates a vibrancy and energy that printing alone simply can’t deliver. Colours are sharper and bolder, which gives a dynamic and fresh feel to the space.

Every mural we create for our clients is uniquely designed and crafted to fit their brief and work beautifully within the space.

MURAL SMART PARK | ATHENS Essentially each project is a bespoke piece of art.

We are passionate, bordering obsessive, about attention to detail and colour.

MURAL SMART PARK | ATHENS We work with your vision to deliver murals that are both creative and ‘on-brand’ – and the Pantone book is always close to hand.

So, whether you’re looking to completely transform the look and feel of your office, or create a standout feature wall as part of your restaurant refit – we’d love to make it happen.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS At WALLDEKO we have completed countless Mural commissions, from local cafes, to large shopping malls.

Each of our Murals is unique, original, hand painted and designed to our client’s brief. Our team of skilled artists are highly regarded for the quality of their artWorks and their professional manner.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SMART PARK

MURAL SMART PARK | ATHENS WALLDEKO is all about the collaboration of designer and client, talent and vision.

With a wealth of experience and skills among us,we are able to offer every client something unique and outstanding.

Each client´s project is different and to best suit the client´s vision we incorporate different techniques; from classic muralism to modern street art, to art installations or simple large sized printed photography.

MURAL SMART PARK | ATHENS The result: spaces and brand engagement projects that excite, inspire and represent our clients’ vision in a distinct and creative way.

At WALLDEKO one of the most satisfying moments for us is witnessing our clients watch the transformation of their space into the vision they had imagined.

MURAL SMART PARK | ATHENS With our years and range of expertise we strive to not only respect that vision but to try and take it a notch higher.

 Bring the walls of your hotel or restaurant to life with one of our incredible murals.

Create an ambience which your guest will never forget. Whatever your taste styles and interior design themes, we can make a designer wall for you which people will gaze upon and enjoy.

Decor plays a huge role in a restaurant’s style. A wall mural will be the focal point as it tells the identity and the story of the restaurant’s brand or history. Restaurant owners want to wow their customers when they walk in, create a beautiful decor and enhance their senses getting them ready for the amazing food they are about to present.

 You can create a place of escape with unique and beautifully styled walls by creating using these large scales wallpaper murals. We can personalize your wall mural to showcase who you are and what your food is about.

WALLDEKO is a creative Wall decoration company that paints Murals on Malls, Corporate Offices, Hotels, Coffee Shops and Restaurants, Schools, and Homes, to mention some of our areas of our Activity.

We are is an award-winning design studio that transforms spaces into vibrant, inspiring and unique places.

At WALLDEKO we have your creative ideas covered enhancing your Hotel and Restaurant with Murals from conception to installation. We strive to provide an unparalleled level of quality and service on every project we complete, fulfilling your needs and delivering your project on time.

Agent Artiste Peintre. Making your Hotel or Restaurant stand out against the rest is what we do best.

At WALLDEKO we can translate your ideas into Wall Murals.

Whether you want an ultra-modern, edgy design or a subtle piece, even lettering and typography, a scenic view, a branded logo or some ambient colors and patterns we will custome make a Mural for your Hotel or Restaurant to create an effective and inspiring place.

Our creative process is simple, but it packs a punch. It’s all about collaboration, creativity and being clear on what is delivered and when.

Agent Artiste Peintre. Our aim is simple, that working with us is a joyful process from start to finish.If you want to learn more about our Wall Murals check out our web page where you can view some of our Work which we designed together with our clients our clients to create effective and inspiring Hotels or Restaurants.

At WALLDEKO, we love to paint on a large scale. Hand-painting has the ability to bring an Office a Restaurant or an event to life.

It creates a vibrancy and energy that printing alone simply can’t deliver.

Colours are sharper and bolder, which gives a dynamic and fresh feel to the space.

Every mural we create for our clients is uniquely designed and crafted to fit their brief and work beautifully within the space.

Essentially each project is a bespoke piece of art. We are passionate, bordering obsessive, about attention to detail and colour.

We work with your vision to deliver murals that are both creative and ‘on-brand’ – and the Pantone book is always close to hand.

So, whether you’re looking to completely transform the look and feel of your office, or create a standout feature wall as part of your restaurant refit – we’d love to make it happen.

At WALLDEKO we have completed countless Mural commissions, from local cafes, to large shopping malls. Each of our Murals is unique, original, hand painted and designed to our client’s brief.

Our team of skilled artists are highly regarded for the quality of their artWorks and their professional manner.

WALLDEKO is all about the collaboration of designer and client, talent and vision. With a wealth of experience and skills among us,we are able to offer every client something unique and outstanding.

Each client´s project is different and to best suit the client´s vision we incorporate different techniques; from classic muralism to modern street art, to art installations or simple large sized printed photography. The result: spaces and brand engagement projects that excite, inspire and represent our clients’ vision in a distinct and creative way.

At WALLDEKO one of the most satisfying moments for us is witnessing our clients watch the transformation of their space into the vision they had imagined.With our years and range of expertise we strive to not only respect that vision but to try and take it a notch higher.

So, whether you’re looking to completely transform the look and feel of your office, or create a standout feature wall as part of your restaurant refit – we’d love to make it happen.

At WALLDEKO we have completed countless Mural commissions, from local cafes, to large shopping malls. Each of our Murals is unique, original, hand painted and designed to our client’s brief.

Our team of skilled artists are highly regarded for the quality of their artWorks and their professional manner.

WALLDEKO is all about the collaboration of designer and client, talent and vision. With a wealth of experience and skills among us,we are able to offer every client something unique and outstanding.

Each client´s project is different and to best suit the client´s vision we incorporate different techniques; from classic muralism to modern street art, to art installations or simple large sized printed photography.

The result: spaces and brand engagement projects that excite, inspire and represent our clients’ vision in a distinct and creative way.

At WALLDEKO one of the most satisfying moments for us is witnessing our clients watch the transformation of their space into the vision they had imagined.With our years and range of expertise we strive to not only respect that vision but to try and take it a notch higher.

Paris | Milano | Barcelona | Toulouse | Nice | Antwerp | Rome | Lyon | Brussels | Montpellier | Grenoble | Gent | Athens

E-mail: contact@walldeko.eu

Phone: +30 6941 585591 WhatApp FREE

WALLDEKO CONTACT

We are always looking forward to hear from you. Just drop us a line and we ‘ll back to you, as soon as possible.

Nous nous réjouissons toujours de vous entendre. Envoyez-nous un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Siempre esperamos saber de usted.Simplemente envíenos un mensaje y le responderemos lo antes posible.

Non vediamo l’ora di sentirti. Mandaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.

Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας. Παρακαλούμε καταγράψτε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση σας, στη φόρμα που ακολουθεί. Σύντομα θα έχετε την απάντηση μας.

WALLDEKO CONTACT

    Open chat
    You need any help ? I m here.
    Hello 👋
    You need any help ?
    I m here.