Η Επιφάνεια για Τοιχογραφία

walldeko-Η Επιφάνεια για τη Τοιχογραφία-00

Η Επιφάνεια για Τοιχογραφία

Δεδομένου ότι αναμένεται ότι η ζωγραφισμένη τοιχογραφία θα είναι σχεδόν αιώνια, είναι σημαντικό ο τοίχος στον οποίο δημιουργείται να είναι απόλυτα υγιής – χωρίς υγρασία που θα βγει στην επιφάνεια ή ασταθή τούβλα που θα μπορούσαν να κουνηθούν και να προκαλέσουν ρωγμές στο κονίαμα. Μόνο μετά από κατασκευαστικές παρεμβάσεις, εάν είναι απαραίτητες, ακολουθεί ο σχεδιασμός της τοιχογραφίας και η εφαρμογή του τοιχογραφικού σοβά.

walldeko-Η Επιφάνεια για τη Τοιχογραφία-01

 

Το κονίαμα εφαρμόζεται συνήθως σε τρία στρώματα, ενώ αποτελείται από σβησμένο ασβέστη και άμμο. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες τοποθέτησής του, έτσι ώστε το υπόστρωμα να είναι σταθερό και καλά δεμένο στον ίδιο τον τοίχο. Το πρώτο στρώμα κονιάματος παρασκευάζεται με άμμο μεγάλου κόκκου και ασβέστη σε αναλογία 3:1 και τοποθετείται στον τοίχο σε χονδροειδείς και τριχοειδείς επικαλύψεις έτσι ώστε να συνδεθεί καλύτερα το δεύτερο στρώμα πάνω του. Το επόμενο στρώμα («arrico») εφαρμόζεται μετά από μισή ώρα ξήρανσης του πρώτου σε αναλογία 2:1 – δύο μέρη ψιλότερης άμμου και ένα μέρος ασβέστη.

walldeko-Η Επιφάνεια για τη Τοιχογραφία-02

Το πρώτο προπαρασκευαστικό σχέδιο γίνεται πάνω από το δεύτερο στρώμα κονιάματος και αποτελεί μόνο οδηγό του ζωγράφου για τον προγραμματισμό περαιτέρω εργασίας και χρόνου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο, συνήθως γίνεται με σκόνη κιμωλίας ή άνθρακα και με καφέ-κόκκινο χρώμα. Μερικές φορές, στην περίπτωση τοιχογραφιών των οποίων το τελευταίο χρωματισμένο στρώμα είναι ξεφλουδισμένο, μπορείτε να δείτε αυτό το σχέδιο εν μέρει, ίσως είχατε την ευκαιρία να το παρατηρήσετε.

walldeko-Η Επιφάνεια για τη Τοιχογραφία-03

Το τελευταίο στρώμα τοιχογραφικού σοβά παρασκευάζεται με αναλογία 1:1 και δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια, αλλά μόνο όσο μπορεί να ζωγραφιστεί κατά τη διάρκεια 5-6 ωρών ή μίας ημέρας, όσο το κονίαμα θα παραμείνει υγρό και ανοιχτό για εργασία. Αυτό το τελευταίο στρώμα είναι το λεπτότερο, πρέπει να περιέχει την πιο ψιλή άμμο και να είναι καλά εξομαλυμένο.

walldeko-Η Επιφάνεια για τη Τοιχογραφία-04

Paris | Milano | Barcelona | Toulouse | Athens

E-mail: contact@walldeko.eu

Phone: +30 6941 585591

 

We are always looking forward to hear from you. Just drop us a line and we ‘ll back to you, as soon as possible.

Nous nous réjouissons toujours de vous entendre. Envoyez-nous un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Siempre esperamos saber de usted.Simplemente envíenos un mensaje y le responderemos lo antes posible.

Non vediamo l’ora di sentirti.Mandaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.

Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας. Παρακαλούμε καταγράψτε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση σας, στη φόρμα που ακολουθεί. Σύντομα θα έχετε την απάντηση μας.