Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας

Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας

WALLDEKO-Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας-00

Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας

Οι τοιχογραφίες μπορούν να καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες διαφόρων υφών, υλικών και ιδιοτήτων με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί πολλές και διάφορες τεχνικές, ανάλογα με τον «καμβά» στον οποίο καλείται να εργαστεί κάθε καλλιτέχνης. Μία από τις παλαιότερες μεθόδους είναι η λεγόμενη «νωπογραφία», πάνω σε επιφάνειες γύψου ο οποίος απλώνεται σε τοίχους ή οροφές κτηρίων.

WALLDEKO-Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας-01

Η μπογιά, ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών, αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μία χημική αντίδραση μέσω της οποία τα μόρια των χρωστικών ουσιών εμποτίζονται στον γύψο. Στις τοιχογραφίες χρησιμοποιούνται, επίσης, τέμπερες, λαδομπογιές και ακριλικά χρώματα, υλικά τα οποία εφαρμόζονται με βούρτσες, κυλινδρικές βούρτσες ή αερογράφους.

WALLDEKO-Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας-01

Πολλές φορές, αφού ολοκληρωθεί ένα έργο, καλύπτεται με κάποιο υλικό το οποίο το προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τις επιφανειακές φθορές. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν διάφορες ψηφιακές τεχνικές όπως τα «wallscapes» – μεγάλες διαφημιστικές αφίσες οι οποίες είτε ζωγραφίζονται απευθείας, είτε τυπώνονται σε βινύλιο και προσαρμόζονται πάνω σε κάποια επιφάνεια.

walldeko-Διακοσμητική τοιχογραφία στο εσωτερικό 03

Λόγω του μεγάλου κόστους τους, οι τοιχογραφίες αποτελούν συνήθως προϊόν ανάθεσης εκ μέρους ιδιωτών πατρόνων, δημόσιων οργανισμών ή μεγάλων εταιρειών, ενώ πολλές φορές έχουν παράνομο χαρακτήρα.

WALLDEKO-Οι Τεχνικές της Τοιχογραφίας-03